Hopp til innhold

Klikk og hent innen 30 minutter

Hjemlevering 3-7 dager

30 dagers åpent kjøp

Gratis retur i butikk

Trygghet og vilkår

I Eurosko-gruppen har vi respekt for alle mennesker som blir berørt av vår virksomhet både direkte og indirekte. Sammen med våre leverandører jobber vi målrettet for rettferdig behandling og trygge arbeidsplasser i hele vår verdikjede.
 
Dette arbeidet innebærer blant annet et langsiktig fokus på følgende punkter:
 
  • Sikre arbeidere et forsvarlig og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet, samt rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

  • Bekjempe diskriminering vedrørende ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivilstatus, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

  • Forhindre barnearbeid, og følge opp nasjonal minstealder for ansettelse som i de fleste land er 15 år.

  • Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minimum være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Våre arbeidere skal få en lønn det går an å leve av.

Safety and terms of employment

In the Eurosko group, we respect all people who are affected by our business whether directly or indirectly. Together with our suppliers, we work purposefully for fair treatment and safe workplaces throughout our value chain.

This work includes a long-term focus on the following:

  • Ensuring a safe and healthy working environment. Hazardous chemicals and other substances must be handled responsibly. Workers must have regular and documented training in health and safety, as well as clean sanitary conditions and clean drinking water.

  • Combating discrimination with regard to employment, remuneration, training, promotion, redundancy or retirement based on ethnicity, caste, religion, age, disability, gender, civil status, sexual orientation, trade union activity or political affiliation.

  • Preventing child labour, and respecting the national minimum age for employment, which in most countries is 15.

  • Workers' pay for a normal working week must at the very least meet the higher of the national minimum wage and the industry standard. Our workers must receive a living wage.