VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Hundretusen av leverandører konkurrerer om kunder, og millioner av
arbeidere jobber hardt for å ernære vestlige forbruksbehov.

 
En overfladisk, naiv og uinformert holding fra både forhandlere og
forbrukere har forsømt virkeligheten til de menneskene som muliggjør vårt forbruk. 

Det har nå skjedd en gradvis endring i slike holdninger. Forbrukere krever nå
rettferdige produkter og har tilegnet seg kunnskap om forholdene i leverandørkjeden,
og media oppmerksomheten på dette temaet har steget betraktelig.
Dette har økt presset på oss som forhandler til å ta ansvar og operere med en
god “business praksis” som ivaretar etiske samt miljøutfordringer i våre leverandørkjeder.

Euro Sko Gruppen har utviklet en Sustainable Business Strategy som legger grunnlaget
for gruppens samfunns- og miljøansvars arbeid. Den er en felles betegnelse for flere
mindre strategier og tiltak som sammen har positiv innvirkning på gruppens forretningspraksis. Denne strategien er begynnelsen på et langt; utfordrende arbeid
som vil utvikles og integreres som en del av Euro Sko Gruppens identitet over tid.

Et lite skritt for oss - ett stort skritt for fremtiden.

Euro Sko Gruppen er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH).  
Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, utvikling og miljø.

Euro Sko Norge AS er Skandinavias største skokjede med butikker i Norge, Sverige og Danmark. Organisasjonen består av ca. 450 butikker med flere forskjellige butikkonsepter. Bærekraft er et viktig element i vår forretningsstrategi og   danner grunnlaget for selskapets samfunns- og miljøansvar. Her har vi samlet noe av det vi har jobbet med i løpet av 2016, men det er viktig å understreke at CSR er et ongoing arbeide som er tidkrevende med langsiktige målsetninger.  

 

LAST NED VÅR "CSR EDITORIAL"

 

VÅRE LEVERANDØRER

Ønsker du å ta en titt på våre leverandører?

Les mer om leverandør ansvar

 

INITIATIV FOR ETISK HANDEL

Euro Sko Gruppen har siden 2004 vært medlem i Initiativ for etisk handel (IEH).
IEH er Norges eneste flerpartsinitiativ for etisk handel og samfunnsansvar i leverandørkjeden, og anses av Euro Sko Gruppen som Nordens ledende
kompetansesenter på området.

- Initiativ for etisk handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser.
- IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel.

 

 

For mer informasjon om IEH: www.etiskhandel.no

 
CODE OF CONDUCT
Som en av medlemsbetingelsene i IEH har Euro Sko Gruppen vedtatt en Code Of Conduct/ etiske retningslinjer. Disse er basert på internasjonale standarder, nasjonale lover og foreskrifter om menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og miljøvern. Hensikten med disse etiske retningslinjer, er å utvikle og etablere en etisk og miljøvennlig standard i vår leverandørkjede. De etiske retningslinjene definerer tydelig våre prinsipper og stiller krav til Euro Sko Gruppen og våre leverandører. 

Om du ønsker et eksemplar av våre etiske retningslinjer,

Last ned her: Code of Conduct

 

MILJØANSVAR OG BRUK AV KJEMIKALIER

 

Euro Sko Gruppen har revidert kjemikaliekravene til våre leverandører.
Dette har resultert i en tydeligere og strengere regulering i bruken av
kjemikalier iht produksjons prosesser og våre produkter. I samarbeid med
Swerea har Euro Sko Gruppen utviklet en RSL (Restriced Substance List),
som er en kjemikalieliste for fottøy.

 

Last ned vår kjemikalielisten (RSL).

Euro Sko Gruppen ønsker å ta ansvar for de påvirkningene vi har på miljøet
og jobber kontinuerlig med dette.

 

El Retur og Elkretsen 

Euro Sko Gruppen er medlem av Elretur AS(Norge) og ElKretsen( Sverige).
Dette er landsdekkende, kollektivte, nonprofit returselskaper for innsamling,
gjenvinning og miljø-riktig håndtering av alt elektronisk og elektrisk avfall.
Elretur og Elkretsens kunder er bedrifter som har plikter etter avfallsforskriften
(EE-forskriften). Dette er bedrifter som produserer eller importerer elektriske
og elektroniske produkter.

Euro Sko Gruppen er importør og forhandler av blinkesko og sandaler, som faller
under forskriften om EE-avfall. Vi er dermed mottaks-pliktige for disse produktene.
Som kunde har du rett til å levere tilbake blinkesko og sandaler til våre butikker  
som må sørge for at disse blir gjenvunnet på riktig måte.

 

Grønt Punkt

Euro Sko Gruppen i Norge er medlem i Grønt Punkt Norge AS som sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.