CSR - Nettverk

Euro Sko Norge AS etablerte et Skandinavisk CSR nettverk for skobransjen i desember 2015.

Medlemmer: Nilson, Vagabond, Scorett, Bianco, Shoe-d-vision, JF Johansson og Euro Sko Norge AS.

 

Det er mye fokus på etikk i skobransjen, og vi som Nordens største skokjede, har et ansvar å utvikle bærekraftige produkter som bidrar til en positiv forskjell for miljø, mennesker og samfunn.

 

Bransjen jobber aktivt med å ta ansvar infor produktene vi tilbyr våre kunder og ved å stå samlet stiller vi sterkere. Nettverket ble opprettet med tanke på samarbeid om felles utfordringer som bransjen står ovenfor, hvor vi kan jobbe sammen om å utvikle fellers ressurser, diskutere like problemstillinger og dele erfaringer.