Skinn og produksjon av skinn

Lær og skinn har en lang og kompleks produksjonskjede som gjør det viktig å stille tydelige krav og forventinger til hvilken type lær som kan brukes og hvor den blir behandlet. Vi jobber tett med våre skinnleverandører og garverier for å sikre at prosessene blir så milde som overhodet mulig.

Vi tror åpenhet rundt produsenter og garverier fremmer deling, samarbeid og bærekraftig produksjon på en måte som kan forbedre arbeidsforholdene og ytterligere beskytte rettighetene for arbeiderene.

 

Alt lær som brukes i våre produkter skal komme fra bruksdyr som slaktes for matproduksjon. Garverier er en viktig del av produksjonsprosessen. Vi følger strenge, etiske retningslinjer for bruk av kjemikalier i garveriprosessen, og har Gold Rated garverier.

 

Kjemikalier

Som importører av forbrukerprodukter har vi et ansvar gjennom etterlevelse av nasjonale, europeiske (REACH) og internasjonale forskrifter, reguleringer og forbud av farlige kjemikalier.

 

Se vår liste over farlige kjemikalier HER